Chaosmos

€ 11,50

Magda Cârneci
Chaosmos

Gedichten
Uit het Roemeens vertaald
door Jan Willem Bos
66 pp.
ISBN 90-804114-5-0

 

De Roemeense schrijfster Magda Cârneci (1955, Boekarest) – dichteres, kunsthistoricus en ‑criticus – vestigde met haar debuut in 1980 direct een reputatie als vooraanstaande vertegenwoordigster van de generatie der tachtigers. Haar plaats binnen de hedendaagse Roemeense poëzie is onomstreden en wordt ook in het buitenland erkend, wat blijkt uit het feit dat er Engels- en Franstalige bundels van haar werk zijn verschenen, naast de publicatie van haar gedichten in veel bloemlezingen en tijdschriften. Ook publiceerde zij boeken over moderne en hedendaagse beeldende kust en is zij voorzitster van het Internationale Centrum voor Hedendaagse Kunsten in Boekarest. Momenteel is zij directeur van het Roemeens Cultureel Instituut in Parijs. In 2004 was Magda Cârneci te gast op het poëziefestival ‘Dichter aan huis’.

Het is erg voor de hand liggend om de poëzie van Magda Cârneci eenvoudig te classificeren als ‘postmodernistisch’. Haar stem te midden van de andere vertegenwoordigers van haar generatie is daarvoor echter te individueel en te origineel. De verbanden die zij legt tussen een visionaire, abstracte wereld en de dagelijkse, soms banale werkelijkheid leveren een persoonlijke beschouwing op van een uniek en metafysisch universum waarin de lezer zich graag door haar laat meevoeren. In andere gedichten komt duidelijk haar maatschappelijke engagement naar voren, zoals dat vorm kreeg in een periode waarin het posttotalitaire Roemenië niet altijd even gemakkelijk de weg vond naar zijn natuurlijke bestemming als volwaardige bouwsteen van het Europese huis. Opmerkelijk is ook de grote lyrische kracht die zij aanwendt om haar visie naar voren te brengen. Zoals de criticus Ovid S. Crohmălniceanu schreef: ‘Ik voel me gedwongen om gepassioneerd over haar te spreken. Er bestaan etherische dichters en vulkanische dichters; Magda Cârneci behoort tot de laatste categorie.’